درباره ما

شرکت یخ آیسمن در سال 1395 با مدیریت مهندس سعید کمالی نژاد با هدف تولید و توزیع یخ خشک در سطح کشور با همکاری شرکت یخ خشک خدایار تاسیس تاسیس گردید

با گسترش مصرف یخ خشک وآشنایی متخصصان به موارد کاربرد یخ خشک در سطح صنایع کشور و نیاز مبرم به تولید دستگاه های تولید یخ خشک و سایر دستگاه های وابسته شرکت در جهت بومی سازی و تولید برخی از دستگاه های مذکور اقدام نمود که به لطف خداوند متعال با استقبال خوب از سوی صنعت گران عزیز کشور مواجه گردیده است.