آیس میکر

 

ساخت دستگاه های تولید یخ خشک قالبی و گرانول به ابعاد و اندازه های مختلف از سایز 3 میل تا 3 سانت